Alskar Design is een ontwerpbureau met een missie

Er zijn vele ontwerpbureaus te vinden en ieder ontwerp bureau vindt een manier om te laten weten dat zij de beste ontwerpen maken. Alskar Design is echter anders. Dit strategisch ontwerpbureau heeft een zeer duidelijke missie om een positieve verandering te weeg te brengen in de samenleving. Het ontwerpbureau richt zich nog steeds op het ontwerpen van producten, maar richt zich op innovatie die hand in hand gaat met een schonere wereld, een betere samenleving, meer vrede en meer gezondheid. Dit ontwerpbureau creëert niet alleen producten maar ook strategieën die organisaties de mogelijkheid bieden een verschil te maken in de wereld.

Bekroond ontwerpbureau met een divers trackrecord

Alskar Design is overtuigd van de kracht in mensen, producten en de samenhang daarin naar een schonere en meer leefbare planeet. Technologie is niet altijd het antwoord en niet voor elke vraag is een product te bedenken, zonder dat gezondheid of welzijn van mens en dier in het geding komt. Al sinds 2007 maakt dit ontwerpbureau zich hard voor deze idealen en daar is dit Alskar dan ook meerdere malen voor bekroond. De aanpak in projecten is daarbij uniek. Zo valt op www.alskar.nl alles te lezen over het proces dat dit ontwerpbureau doorloopt in:

  • Strategisch design
  • Innovatief design
  • Concept design
  • Productontwikkeling
  • Circulair design

Daarbij vertelt het verhaal dat er wordt gewerkt met een aanpak die praktisch en niet-bureaucratisch is en dat dit een aanpak is die getest is. Dit komt tot uiting in de vele projecten die dit ontwerpbureau reeds heeft gedaan en waarbij onder andere industrieel design is toegepast binnen de sport, gezondheidszorg en op gebied van mobiliteit. Het trackrecord van Alskar Design als ontwerpbureau is goed zichtbaar wanneer er dieper wordt ingezoomd op de projecten die in het verleden zijn uitgevoerd. Hieruit zijn praktisch producten gekomen die geen concessies hebben gedaan ten opzichte van de visie en overtuiging van Alskar, tijdens de ontwikkeling van deze producten. Alskar Design is zich dan ook sterk bewust van zijn rol als innovatief designbureau en loopt niet alleen voorop ten opzichte van andere bureaus, maar vervult hiermee ook een voorbeeld functie dat er wel degelijk goed en strategisch werk gemaakt kan worden, terwijl er toch bewuste keuzes worden gemaakt. Zo kiest Alskar Design er bewust voor om geen werk te verrichten voor bedrijven in industrieën en branches die in strijd zijn met de overtuiging van dit ontwerpbureau. Dit doet niet iedere organisatie hen na en dat is in een competitieve markt waarin zij zich bevinden opmerkenswaardig.

Aanstekelijke overtuiging

Toch bewerkstelligen de mensen van Alskar Design een belangrijk punt in de huidige maatschappij. Met deze overtuiging en met de ontwerpen en strategieën die overeenkomstig met deze visie en overtuiging worden ontwikkeld, neemt dit ontwerpbureau bedrijven mee naar een betere wereld en betere toekomst. Het werkt aanstekelijk om te zien hoe succes toch behaald kan worden zonder concessies te doen en een overtuiging te laten varen. De mooie, maar ook geavanceerde ontwerpen zijn hier zichtbaar bewijs van. Daarom is het voor het imago van een organisatie ook erg positief om samen met een bureau als Alskar Design producten te ontwikkelen. Het toont naast bewustzijn ook aan dat het tijd is voor verandering en dat het belang van mens, dier en samenleving wel degelijk topprioriteit  is geworden bij innovatie en industriële ontwikkelingen. Een imago als dat mag trots gedragen worden en spoort daarmee steeds meer organisaties aan om ook op deze manier bewustzijn te creëren. Via de website kunt u tevens het gratis Design Magazine aanvragen dat tien keer per jaar verschijnt om inspiratie en innovatie nog meer kracht bij te zetten.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn