Met welke soorten incontinentie kunnen mannen te maken krijgen?

Heeft u last van urineverlies, dan betekent dit dat u zonder dat wilt druppels, scheuten of meer urine verliest. Sommige mannen overkomt dit incidenteel, bij anderen gaat het om een patroon van regelmaat. Behalve de vraag ‘wat kan ik tegen incontinentie voor urine doen?’ rijst ook vaak de vraag waar dit probleem nu eigenlijk vandaan komt. Incontinentie kan echter verschillende oorzaken hebben. Trekt u in een vroeg stadium aan de bel, dan kan het goed onder controle worden gehouden en vaak zelfs worden verholpen.

Een bezoek aan de huisarts

Mannen die bemerken dat ze last krijgen van incontinentie, schaffen vaak TENA MEN producten aan. Deze hulpmiddelen bieden u de mogelijkheid uw dagelijks leven zo gewoon mogelijk te leiden. Meldt u zich echter ook altijd bij uw huisarts, ook wanneer u in de veronderstelling verkeert dat plasklachten ‘nou eenmaal’ bij het ouder worden horen. Middels onderzoek kan in kaart worden gebracht wat de oorzaak is en ook bij ouderdom bestaan er manieren om de plasklachten een zo klein mogelijke invloed op uw leven te laten hebben. De prostaat speelt vaak een rol. Lees hier onder meer over welke soorten incontinentie er zijn.

Stress- of inspanningsincontinentie bij mannen

De eerste vorm van incontinentie die we bij heren vaak tegenkomen, is de stress- of inspanningsincontinentie. In tegenstelling tot wat u wellicht vermoedt wanneer u deze benaming hoort, heeft deze vorm van incontinentie niets met psychische stress te maken. ‘Stress’ verwijst in dit geval naar druk op de blaas. Deze ontstaat wanneer u bijvoorbeeld sport of iets zwaars optilt, maar ook wanneer u hoest, niest of lacht. Een goedaardige vergroting van de prostaat ligt hieraan niet zelden ten grondslag.

Aandrang- oftewel urge-incontinentie

Aandrang- of urge-incontinentie is het type continentie waarbij u een plotselinge en sterke aandrang voelt om naar het toilet te gaan. U moet ook direct aan deze aandrang gehoor geven om urineverlies te voorkomen. Vaak gebeurt dit toch alvorens u het toilet heeft kunnen bereiken. Dit komt omdat de zich samentrekkende blaasspier u slechts enkele seconden tot maximaal een minuut de tijd geeft. Voor aandrangincontinentie bestaan verschillende oorzaken, zoals blaasontstekingen en darmproblemen, maar ook de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose. Als er na gedegen onderzoek geen duidelijke oorzaak kan worden aangewezen, spreken we van een overactieve blaas.

Gecombineerde incontinentie

Gecombineerde incontinentie, ook wel gemengde incontinentie genoemd, is een combinatie van de twee bovenstaande beschreven vormen. U heeft dan last van zowel urineverlies bij inspanning als urineverlies bij aandrang. Ook is het mogelijk dat inspanningen zoals tillen de urge-incontinentie induceren. De blaas wordt dan geprikkeld door bepaalde bewegingen, waarna hij samenknijpt. Om deze vorm van incontinentie te verlichten, bestaan er verschillende behandelmogelijkheden. Als stressincontinentie binnen dit gemengde beeld overheerst, kan bekkenbodemfysiotherapie soelaas bieden.

Overloopincontinentie: de altijd druppelende kraan

Kent u het gevoel dat het u nooit lukt om uw blaas compleet te legen? Ook dit kan tot gevolg hebben dat u last krijgt van urine-incontinentie. We spreken dan van overloopincontinentie. Bij het plassen kunt u vaak maar een zwakke straal produceren, terwijl u tussen de toiletbezoeken door veelvuldig urine druppelt. Enkele oorzaken van overloopincontinentie kunnen een beschadigde of geblokkeerde blaas zijn. Bij personen met diabetes kan deze vorm van incontinentie ook het gevolg zijn van zenuwbeschadigingen door diabetes.

Andere vormen van incontinentie bij mannen

Alle bovenstaande beschreven vormen van urineverlies ontstaan wanneer (een deel van) het urinesysteem niet goed functioneert. Ook kan het zijn dat de communicatie tussen de blaas en de hersenen niet vlekkeloos verloopt. Er zijn echter ook andere vormen van incontinentie, waarbij dit niet het geval is. Is er bij u sprake van functionele incontinentie, dan kunt u bijvoorbeeld het toilet niet op tijd bereiken vanwege een lichamelijke beperking. Ook kan incontinentie worden veroorzaakt door een anatomische afwijking. Meer weten? Ga dan naar Hulpmiddelonline.nl en laat u helpen!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn