Specialisten virtuele dataroom  

Een virtuele dataroom, ook wel vdr genaamd, stelt partijen in staat data te delen op een beveiligde plek. Het kan voorkomen dat twee partijen een tijdelijk samenwerking aangaan en hiervoor data moeten delen. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van software of het analyseren van bedrijfsgegevens. In die situaties is het handig een virtuele ruimte tot uw beschikking te hebben. Hoewel er diverse bedrijven zijn die zich hebben toegelegd op dit onderwerp, zijn er maar weinig bedrijven die zich verdiepen in de specifieke branche van de klant. Als gevolg daarvan zijn er veel standaardtoepassingen op de markt. Klanten zijn vaak niet tevreden over deze toepassingen, vooral als de sector waarin zij werken bepaalde eisen stelt aan een dergelijke omgeving. Een uitzondering hierop is de dienst die Virtual Vaults aanbiedt. Hier is het wel mogelijk een beveiligde ruimte voor uw data te krijgen die inspeelt op de behoefte die leeft bij uw bedrijf, in uw sector. Meer weten over de verschillende diensten waarvan u gebruik kunt maken bij Virtual Vaults? Kijk dan op de website voor meer informatie: https://www.virtualvaults.com/nl/. Hier leest u meer over het bedrijf en de mogelijkheden die u heeft als u contact opneemt met Virtual Vaults.

Toepassing van een dataroom

Oorspronkelijk was de dataroom een fysieke plek, die gebruikt werd voor bedrijven in tijden van een fusie. In dit soort processen moet er veel vastgelegd worden en werd er een ruimte ingericht die bewaakt werd, waar geheime documenten werden bewaard en bijgewerkt. Hiervan afgeleid is de virtuele versie. Ook nu wordt deze nog gebruikt voor fusies. Veel bedrijven die een fusie aangaan stellen hun bedrijfsgegevens beschikbaar in een dergelijk systeem. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij het aangaan van gesprekken over een fusie of bij het doen van een bod. Hét voordeel van de vdr is dat deze beveiligd is en niet toegankelijk is voor derden. Tegenwoordig is het aantal toepassingen voor hiervoor uitgebreid. Ook voor simpeler processen dan een fusie kan een dergelijke virtuele ruimte worden ingericht, puur om gegevens uit te wisselen. Omdat uitwisseling van documenten via het internet tegenwoordig zwaar beveiligd moet worden is de vdr in populariteit toegenomen, en wordt deze ook gebruikt in het bedrijfsleven voor andere zaken.

Contact met Virtual Vaults

Virtual Vaults helpt u graag bij het opzetten van een dataroom, en houdt daarbij uw specifieke wensen in het oog. U kunt Virtual Vaults benaderen als u:

  • Meer wilt weten over onze diensten
  • Vragen heeft over privacy
  • Ondersteuning nodig heeft in het werken met vdr
  • Gebruik wilt gaan maken van de diensten van Virtual Vaults

U kunt al wat informatie over de diensten van Virtual Vaults vinden op de website. Deze bereikt u via https://www.virtualvaults.com/nl/. Daarnaast kan een medewerker u altijd verder inlichten. Voor professionals die nog nooit met een vdr hebben gewerkt kan het nuttig zijn eerst te leren hoe een dergelijk systeem werkt. Samen met onze medewerkers kunt u bepalen of een dataroom geschikt is voor uw project of bedrijf. Uiteraard blijven alle gegevens die u in de virtuele ruimte brengt veilig en onbereikbaar voor derden. Het is ook mogelijk hier afspraken over te maken en deze rechtsgeldig te maken. Een expert op het gebied van rechten en IT kan u hier ook bij helpen. Indien nodig kan Virtual Vaults met een dergelijke expert in contact brengen. Onze technische medewerkers zorgen ervoor dat u altijd gebruik kunt maken van de diensten van Virtual Vaults. Als u midden in een sessie zit en denkt dat er iets mankeert, kan een medewerker realtime meekijken en eventuele problemen oplossen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn